Case: Uudet verkkosivut tukeman kokonaisvaltaista markkinointikonseptin uudistusta

Toimivia AV-ratkaisuja helposti ylläpidettynä ja kustannustehokkaana kokonaispalveluna tarjoava DESK otti yhteyttä Oakhilliin kesällä 2018 ja pyysi tarjousta markkinoinnin ja tuotteistamisen kehittämisestä.

Sähköisen verkkokyselyn ja laajan DESKin verkkomateriaalien tutustumisen ja kilpailijoiden kartoittamisen avulla lähdimme hahmottamaan yrityksen silloista tilannetta. Kesäkuussa teimme sähköisen kyselyn yrityksen avainhenkilöille ja elokuussa järjestimme työpajan, jossa tuotteistimme yrityksen kaikki palvelut, kiteytimme markkinoinnin ydinviestit ja teimme markkinointisuunnitelman.

Markkinointisuunnitelmassa ehdotimme, että yrityksen visuaalinen ilme ja verkkosivut uudistettaisiin täysin, jotta uusi palvelutarjonta saisi tarvitsemaansa näkyvyyttä. Tällöin mukaan projektiin otettiin myös Oakhillin viestinnän asiantuntija Saara Harju. Hänen vankalla kokemuksellaan pystyttiin kiteyttämään DESKin yritystarinaa. Samaan aikaan aloitettiin verkkosivuprojekti, jonka teknisestä toteutuksesta vastasi Oakhillin tytäryhtiö Tammi Digital. Visuaalinen ilme tilattiin mainostoimisto Amber Designilta.

Vanhojen verkkosivujen haasteena oli, että ne antoivat asiakkaalle kuvan yrityksestä enemmän laitemyyjänä kuin kokonaisvaltaisempia palveluratkaisuja neuvottelutiloihin myyvänä asiantuntijayrityksenä.

Oakhillin ehdotuksen mukaisesti verkkosivuja lähdettiin kehittämään myynnillisempään suuntaa, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten uudet palvelut esiteltiin sivustolla. Järjestimme myös asiakkaan kanssa yhteistyössä kuvauspäivän, jotta saimme markkinointia varten uutta ilmettä ilmentävää kuvamaailmaa.

Alkusyksyn workshopissa oli tarkkaan määritelty kohderyhmät ja heille suunnatut ydinviestit, joiden avulla pystyttiin rakentamaan palvelukonseptia, joka palvelisi kyseistä ryhmää. Sivustolle luotiin raikas visuaalinen ilme, johon rakennettiin kohderyhmälle suunnattu selkeä viesti, jonka avulla pystyttiin yksinkertaisesti viestimään, mitä palveluita DESK tarjoaa.

Sosiaalinen media on tänä päivänä tärkeässä roolissa yritysten kasvussa. Sen vuoksi myös DESKin markkinointia lähdettiin viemään sen avulla eteenpäin. Yrityksellä on käytössään Facebook, mutta sen päivittämiset olivat jääneet hieman menneisyyteen. Niitä lähdettiin aktivoimaan, jotta saatiin myös tuon kanavan markkinointia nostettua. Jotta se saavuttaisi suuremman yleisön, oli mukaan otettava maksettua markkinointia. Toisena mediana oli käytössä Twitter, mutta se oltiin avattu vuosia sitten ja jätetty päivittämättä, joten sen tiputettiin pois. Tilalle nostettiin LinkedIn, jonka arvo on viime vuosina noussut huimasti ammatillisen sosiaalisen median kanavana. Tuon kanavan avulla moni yritys oli nostanut B2B-markkinointiaan. LinkedIn toimii nykyään loistavana keinona, jolla yritykset rakentavat kontakteja toisiinsa ja sen avulla saavat kaupankäyntiä luotua toistensa välillä.

Case-esimerkit ovat loistava keino, jolla saa käytännön esimerkeillä kerrottua asiakkaille, mitä ollaan aikaisemmin todella tehty ja miten se on toteutunut. Uudelle verkkosivustolle tuotiin myös tätä ajattelua.

Sivusto lanseerattiin tammikuun alussa 2019.

 

DESKin toimitusjohtaja Lars Furuholm kommentoi yhteistyötä: ”Marikan Oakhillin ja Tammi Digitalin kanssa oli alusta alkaen helppo tehdä yhteistyötä ja hän pääsi nopeasti sisään yrityksemme liiketoiminnan ja strategisten tavoitteiden ytimeen. Olemme olleet tyytyväisiä tehtyihin uudistuksiin ja olemme saaneet asiakkailtamme paljon positiivista palautetta uudesta tavastamme viestiä ja uusista verkkosivuistamme.”

Tiiviin yhteistyön ja ammatillisten työkalujen voimin saatiin verkkosivusto ja sen markkinointi nostettua seuraavalle tasolle ja asiakkaille selkeämpi kuvaus yrityksen palveluista. Oakhill jatkaa edelleen yhteistyötä DESKin kanssa vuokramarkkinointipäällikköpalvelun kautta ja toteuttaa yritykselle markkinointiviestintäsuunnitelman mukaisia toimenpiteitä.

Tässä casessa oli huomioitavaa asiakkaan sitoutuminen projektiin heti alusta alkaen ja huolellinen pohjatyö työpajan ja ennakkokysymysten avulla. Se helpotti ja nopeutti projektin muiden osa-alueiden tekemistä.

CASE: HELBUS Pocket OaSIS – Mobiilisovellus opiskelijoiden tukena

Tammi Digitalin teknologiajohtaja Markus Hälinen on ollut toteuttamassa HELBUSin (Helsinki School of Business) OaSIS-oppilashallintajärjestelmää sekä Pocket OaSIS -mobiilisovellusta, joka on poistanut paljon manuaalista työtä koulun henkilökunnalta. Hälinen muistelee projektin alkua ja sitä, kuinka ”lähdimme rakentamaan räätälöityä oppilashallintajärjestelmää, koska markkinoilla ei ollut HELBUS:in käyttöön sopivaa valmista ohjelmistoratkaisua. Melko nopeasti kävi ilmi myös tarve mobiilisovellukselle, joka tukisi oppilaiden päivittäistä opiskeluarkea. Oppilashallintajärjestelmä ja siihen tiiviisti yhteydessä oleva mobiilisovellus luovat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla sekä henkilökunnan että opettajien tekemistä tehostetaan ja helpotetaan.”

Programme Leader (HNDB) Saara Takkinen HELBUSista kertoo puolestaan, kuinka matka ideasta valmiiksi sovellukseksi eteni ja miten yhteistyössä Hälisen kanssa pystyttiin luomaan asiakasarvoa lisäävä mobiilisovellus.

– OaSIS-alustan rakentaminen sai alkunsa, kun huomasimme, että teemme paljon manuaalisia töitä, jotka vievät aikaa ja ovat alttiita inhimillisille virheille. Halusimme automatisoida töitä, jotka liittyvät opiskelijatietojen hallintaan. Olimme etsineet myös ratkaisua läsnäolojen seurantaan, kun paperisten läsnäololistojen pyörittäminen tuntui aikaa vievältä ja hyvien resurssien hukkaamiselta. Meillä on myös hauska HELBUS Miles -pistesysteemi aktiivisten opiskelijoiden palkitsemiseen, jolle saatiin rakennettua seuranta ja verkkokauppa OaSIS:een. OaSIS:ssa toimii myös meidän oma kirjasto, eli oman kirjastomme fyysiset niteet ovat listattu OaSIS:een ja niiden lainat kirjataan järjestelmään, jolloin myös lainojen seuranta ja niistä muistuttelu helpottui.

HELBUSin Pocket OaSIS-mobiilisovelluksesta on iloa ja hyötyä opiskelijoille

Ammattitaitoista sovelluskehitystä Tammi Digitalin toimesta

Kun ohjelmistoprojekteja viedään läpi, nousee suunnittelun tärkeys keskiöön. Suunniteltaessa mobiilisovelluksia tulee miettiä edellytyksiä onnistumiselle. Avoin kommunikaatio ja Hälisen näkemys asian problematiikasta auttoivat väistämään töyssyt ja kuopat matkan varrella. Pocket OaSIS:n suunnittelu alkoi sovellukseen sopivien osien miettimisellä, ja sillä tavoin asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeet tulivat huomioitua jo alkumetreiltä lähtien.

– Ensimmäinen kysymys tulisi aina olla, mitä lisäarvoa sovellus tuo, mitä hyvin mobiiliin skaalautuva selainversio ei pysty tuomaan? Meillä se oli tuo läsnäolojenseuranta. Suunnitteluvaiheessa muutenkin toistui paljon tuo ’mitä lisäarvoa tämä tuo’ -kysymys. Sovellukset pitää myös suunnitella peukalolle, yksinkertainen käyttöliittymä helpottaa toimintojen käyttöä ja juuri se helppous pitäisi olla erona selainversioon. Asiakkaana arvostin myös sitä, että eri versiot oli jatkuvasti näytillä koko projektin ajan. Visuaalisista malleista oli helppo sanoa mikä toimii ja mikä ei.

– Pocket OaSIS:sta käytetään ensisijaisesti läsnäolojen seurantaan, jonka lisäksi sovelluksesta löytyy myös viestit, hälytykset, Miles-seuranta ja -kauppa. Läsnäolojen seuranta päätettiin toteuttaa tiheään vaihtuvalla QR-koodilla, jonka opiskelijat lukevat kirjautuneena omaan sovellukseensa. Sisällön jälkeen suunnittelimme menu-rakenteen, ja Markus rakensi sovitut toiminnot ja yhdisti ne OaSIS:n työpöytäversioon. Lopuksi viilattiin värejä ja visuaalisia elementtejä ja huolehdittiin, että siirtymät eri sivuille näyttävät sulavilta.

Asiakasarvoa lisäävä mobiilisovellus

Pocket OaSIS -applikaatiosta on ollut iloa ja hyötyä monellakin tapaa. HELBUSissa on päästy eroon läsnäololistoista, ja opiskelijoista on tullut aktiivisempia Miles-pisteiden suhteen. ”Erityisesti hienoa on, kun opiskelijat voivat ryhtyä käyttämään pisteitä heti”, toteaa Saara. Yhteistyö HELBUSin ja Hälisen välillä sujui projektin aikana hyvin ja uusia oivalluksia syntyi matkan varrella.

– Markuksella oli aina malttia selittää tekniset asiat ja ne keskustelut auttoivat löytämään ratkaisuja, joita kumpikaan osapuoli ei olisi varmasti itse keksinyt. Keksittiin ’megapäivät’ puolessa välissä projektia. Näiden päivien aikana Markus oli meidän käytössä kokonaisen työpäivän ja näin saatiin asioita eteenpäin ehkä tehokkaammin kuin pallottelemalla pelkkiä sähköposteja.

Tammi Digitalin ja HELBUSin yhteistyö jatkuu mobiilisovelluksen ylläpitona ja varmasti tulevaisuudessa myös sen jatkokehityksenä.

Pocket OaSIS -mobiilisovellus

 

Tilaa blogimme sähköpostiisi

Hyviä tyyppejä palkataan!